Интегрирана Складова система Akurata Warehouse Management (v3.30) е система, разработена от ИТ Консултинг и Интегриране. Тя е онлайн складова програма, работеща през Web интерфейс. Akurata Warehouse Management (v3.30) е интегрирана система, която служи за автоматизиране на складови и счетоводни дейности. Чрез системата можете да оптимизирате информационната инфраструктура на компанията и ще имате свободата всеки потребител да работи онлайн. Програмата притежава голяма функционалност и лекота при работа и настройка към конкретните особености на всяка една компания.
 

операция продажба

операция доставка

справка документи

финанси и плащания